Runnamn 7: Lena Peterson

Tid: 2000-03-16, 15:15–16:45

Diskussion av en peliminär version av Nordiskt runnamnslexikon. [Inledare: Lena Peterson.]

Lämna en kommentar