Runråd 23: Marco Bianchi

Marco Bianchi: Sejdade Tor i Sörmland? Ett bidrag till läsningen och tolkningen av runkrysset på Korpbrostenen (Sö 140).

Lämna en kommentar