Runråd 42: Helmer Gustavson & Jan Swantesson

Helmer Gustavson & Jan Swantesson: De äldre runorna på Skramlestenen (Vr NOR1994;27) och på några stenfragment.

Lämna en kommentar