Runråd

Runråden är en serie informella kollokvier där allt som rör runstudier i vid mening kan beröras. Ofta har svårtolkade namn och andra textställen i runinskrifter behandlats, men det finns inga begränsningar så länge runrelaterade fenomen berörs.

Kommande arrangemang

För närvarande är inga arrangemang planerade

Tidigare arrangemang

Tid Arrangemang
2004-11-02 Hela dagen Runråd 3: Patrik Larsson Uppsala, Uppsala Patrik Larsson: hurnburA (gen., DR 250) och fili (U 674).
2004-11-22 Hela dagen Runråd 4: Svante Fischer Uppsala, Uppsala Svante Fischer: Aigil, Ailrun och Aodlind Tre merovingertida personnamn från gravfältet i Pforzen.
2004-12-15 Hela dagen Runråd 5: Jan Owe Uppsala, Uppsala Jan Owe: Öl 3 [...-----s--unilu...], Öl 12 [aynt--s], Öl 15 [iliuri] , Öl 25 [ioruik] r.
2005-01-17 Hela dagen Runråd 6: Patrik Larsson Uppsala, Uppsala Patrik Larsson: usi (U 389).
2005-02-10 Hela dagen Runråd 7: Henrik Williams Uppsala, Uppsala Henrik Williams: Den misskända Salmungestenen (U 519).
2005-03-04 Hela dagen Runråd 8: Gemensamma tolkningsförsök Uppsala, Uppsala Gemensamma tolkningsförsök av Sm 55 kuþkurR.
2005-03-22 15:15–16:45 Runråd 9. Magnus Källström Seminariet för nordisk namnforskning, Uppsala Tisdag 22 mars. (Larsson & Williams): Runråd. Magnus Källström: Sö 11 haiR • at • marhu ’Ger efter Marja’ eller ...
2005-04-13 Hela dagen Runråd 10: Mathias Strandberg Uppsala, Uppsala Mathias Strandberg: U-omljud i runöstnordiska steninskrifter (i bl.a. faþr)
2005-04-25 Hela dagen Runråd 11: Henrik Williams Uppsala, Uppsala Henrik Williams: Runristarnamnet þul(i)R och inskriften på Sö 82.
2005-05-23 Hela dagen Runråd 12: Marco Bianchi Åkerby kyrka, Åkerby Marco Bianchi: U 1066 och U 1067.
2005-09-19 Hela dagen Runråd 13: Henrik Williams Uppsala, Uppsala Henrik Williams: yuia (Ög 91), suna s-n (Sö 272), ...ulfas (U 865) och althrn (U 1022).
2005-10-18 Hela dagen Runråd 14: Magnus Källström Uppsala, Uppsala Magnus Källström: Några problem kring ristaren Kjule.
2005-11-07 Hela dagen Runråd 15: Henrik Williams Uppsala, Uppsala Henrik Williams: U 1057 sen: Sten eller Sven?
2005-11-28 Hela dagen Runråd 16: Gemensamma tolkningsförsök Uppsala, Uppsala Gemensamma tolkningsförsök av DR 37 skarni och Sm 93 rufRa.
2006-01-19 Hela dagen Runråd 17: Heldagsrunråd om runstenarna i Rönö, Sörmland. ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Marco Bianchi: Att stava med och utan stavar – växling mellan långkvistrunor och andra skriftsystem på runstenar i Rönö. Svante ...
2006-03-30 Hela dagen Runråd 18: Annika Larsson ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Annika Larsson: Dopstenar.
2006-04-18 Hela dagen Runråd 19: Magnus Källström ENG16-2040, Uppsala universitet, Uppsala Magnus Källström: Vad betyder ordet sik(þ) på Forsaringen (Hs 7)?
2006-06-01 Hela dagen Runråd 20: Linn Lager ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Linn Lager: Fåglar, båtar och drakar -­ figurativa motiv på de senvikingatida runstenarna.
2006-10-12 Hela dagen Runråd 21: Michael Schulte ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Michael Schulte: Oral traces in runic epigraphy: with a glance at the Rök inscription.
2006-12-11 Hela dagen Runråd 22: Henrik Williams ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Henrik Williams: Har runstenen vid Stora Mellösa kyrka (Nä 12) ristats av en "icke [...] särskilt framstående runmästare"?
1 2 3 4 5 6 7 8