Runråd 22: Henrik Williams

Henrik Williams: Har runstenen vid Stora Mellösa kyrka (Nä 12) ristats av en ”icke […] särskilt framstående runmästare”?

Lämna en kommentar