Runråd

Runråden är en serie informella kollokvier där allt som rör runstudier i vid mening kan beröras. Ofta har svårtolkade namn och andra textställen i runinskrifter behandlats, men det finns inga begränsningar så länge runrelaterade fenomen berörs.

Kommande arrangemang

För närvarande är inga arrangemang planerade

Tidigare arrangemang

Tid Arrangemang
2017-03-30 10:00–18:00 Runråd 83: Det elfte heldagsrunrådet ENG16-0043, Uppsala universitet, Uppsala Det elfte heldagsrunrådet arrangeras den 30 mars 2017 vid Uppsala runforum, Uppsala universitet, och har ett öppet tema. 10.00 Inledning ...
2017-11-23 17:15–19:00 Runråd 84. Magnus Källström: Haverörunor och kärleksrunor – ett bidrag till lösningen av Kensingtonstenens gåta ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Magnus Källström, Riksantikvarieämbetet Fyndet av de så kallade Larssonrunorna på dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) 2003 kastade nytt ...
2018-02-01 16:15–18:00 Runråd 85. Henrik Williams: Gammaltestamentliga runstenar? ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Frågan om det finns motiv från den hebreiska bibeln i bildframställningar på vikingatida runstenar har dryftats nyligen. Vid kollokviet diskuteras ...
2018-02-15 16:15–18:00 Runråd 86. Magnus Källström: Till frågan om de stavlösa runornas ursprung och bruk ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala De stavlösa runorna (också kallade hälsingerunor) utgör som bekant en radikal förenkling av den yngre runraden. Den rådande uppfattningen har ...
2018-04-27 Hela dagen Runråd 87, det tolfte heldagsrunrådet: Projektet Evighetsrunor ENG7-0043 Uppsala universitet, Engelska parken, Uppsala Det tolfte heldagsrunrådet ägnas åt projektet Evighetsrunor. Runrådet arrangeras i samarbete med Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Registrera ...
2018-09-06 16:15–18:00 Runråd 88. Henrik Williams: Rovdjur och dvärgar i runsvenska namnskatten ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala OBS nytt datum! Runråd 88. Henrik Williams: Rovdjur och dvärgar i runsvenska namnskatten.  
2018-09-13 16:15–18:00 Runråd 89. Vadim Frolov: Rundata-net – web version of Rundata ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Vadim Frolov presents his and Sofia Pereswetoff-Morath's new web based interface of the Scandinavian Runic-text Database. The tool is available ...
2018-10-04 16:15–18:00 Runråd 90. Magnus Källström: Runstenen i Orléans – sensation eller bluff? ENG16-2043, Uppsala universitet, Uppsala 1824 upptäckte M. Vergnaud-Romagnési en gravhäll ristad med runor på den gamla kyrkogården i Orléans i Frankrike. Med viss möda ...
2018-11-13 16:15–18:00 Runråd 91. Karen Holmqvist: En personlighet satt i stein ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Karen Holmqvist, doktorand vid Universitetet i Oslo, presenterar sitt avhandlingsprojektet "En personlighet satt i stein". Avhandlingen handlar om självuppfattningen i ...
2019-01-17 16:15–18:00 Runråd 92. Staffan Fridell & Magnus Källström: Tolkningen av U 170 Bogesund ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Runstenen U 170 vid Bogesund vid Vaxholm hade varit försvunnen sedan 1700-talet, tills en del av stenen återfanns 2013. Magnus ...
2019-01-31 16:15–18:00 Runråd 93. Henrik Williams: Nyfyndet i Hagby kyrka och runstenarna i Kalmar kommun ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala
2019-02-21 16:15–18:00 Runråd 94. Johan Bollaert: Literacitet och visualitet i Norges medeltida inskrifter ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala
2019-03-07 16:15–18:00 Runråd 95. Simon Karlin Björk: Långa och korta runfunderingar ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Under den första hälften av runrådet kommer jag att presentera de runinskrifter som på något vis möter i mitt pågående ...
2019-04-04 16:15–18:00 Runråd 96. Maja Bäckvall: Konstruera och rekonstruera runinskrifter för allmänheten ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala
2019-09-19 16:15–18:00 Runråd 97. Svante Fischer: En ny runinskrift från Alsace, Frankrike ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala
2019-10-10–2019-10-11 Hela dagen Runråd 98. Det trettonde heldagsrunrådet: Runor i Västsverige Göteborgs universitet, Humanisten, Göteborg Torsdagen den 10 och fredagen den 11 oktober (från lunch till lunch) äger det trettonde heldagsrunrådet rum vid Göteborgs universitet. ...
2019-10-31 16:15–18:00 Runråd 99. Magnus Källström: Har dalrunorna sitt ursprung på Gotland? ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala I Övre Dalarna – i Mora och Älvdalens socknar – användes från slutet av 1500-talet och framåt en särskild variant av runor, de så kallade dalrunorna
2019-11-28 16:15–18:00 Runråd 100. Henrik Williams: Runrådens historia och en liten namntolkning ENG16-1058, Uppsala universitet, Uppsala Anmälan till Runråd 100 sker via formuläret på Google docs senast måndagen den 18 november 2019. Efter kollokviet firar vi ...
2019-12-05 16:15–18:00 Runråd 101. Staffan Fridell & Mats G. Larsson: Om Kensingtonrunornas ursprung ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala
2020-05-14 16:15–18:00 Runråd 102. Sonia Pereswetoff-Morath: Nytolkning av Birka-amuletten Föremålet, som kallas Birka-amuletten i runologisk litteratur, är ett litet kapselhänge av silver på 1,7 x 1,6 cm som hittades ...
1 2 3 4 5 6 7 8