Runråd 92. Staffan Fridell & Magnus Källström: Tolkningen av U 170 Bogesund

Runstenen U 170 vid Bogesund vid Vaxholm hade varit försvunnen sedan 1700-talet, tills en del av stenen återfanns 2013.

Magnus Källström inleder med en beskrivning av återfyndet av U 170 och de ändringar i tolkningen som han föreslog i samband med detta.

Ristningen berättar om en man som dog i akru. Detta ortnamn står just på den återfunna delen av stenen. Man brukar identifiera namnet med Ekerö i Mälaren. Staffan Fridell diskuterar detta namn och föreslår ett alternativ till identifiering.

Lämna en kommentar