Runråd 84. Magnus Källström: Haverörunor och kärleksrunor – ett bidrag till lösningen av Kensingtonstenens gåta

Magnus Källström, Riksantikvarieämbetet

Fyndet av de så kallade Larssonrunorna på dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) 2003 kastade nytt ljus över det märkliga runalfabet som har använts på den omdiskuterade runstenen från Kensington i USA och utropades av Nytt om runer:s redaktör James Knirk till ”årets funn”.  Till dessa kan nu läggas ytterligare ett exempel, som har framkommit i samband med arbetet med en utgåva av Medelpads runinskrifter och som ger anledning att omvärdera tidigare teorier om Kensingtonrunornas ursprung.

OBS! Nytt datum och ny lokal.

Lämna en kommentar