Runråd 17: Heldagsrunråd om runstenarna i Rönö, Sörmland.

  • Marco Bianchi: Att stava med och utan stavar – växling mellan långkvistrunor och andra skriftsystem på runstenar i Rönö.
  • Svante Fischer: Kontextuell skriftkultur i Rönö under folkvandringstid och vendeltid. Magnus Källström: Böneformeln på Grindastenen Sö 165 i Spelviks socken – Krist unni á ”Kristus älskade han alltid” eller pl. gen. kristinna?
  • Annika Larsson, Daniel Löwenborg och Alex Sanmark: Tidig kristen tro i Rönö härad.
  • Michael Lerche: ”Vid solstrålarnas fördelaktiga brytning”. Fra Rönö (Sö 121) til Ravnkilde (DR 134).
  • Jan Owe: De stavlösa runorna på Sö 137.
  • Henrik Williams: Är Väringestenen (Sö 133) Queer eller bara ”ingen riktig runsten”?

Lämna en kommentar