Runråd 34: Magnus Källström

Magnus Källström: Lönnrunorna i Långgränd. En runinskrift och en ordlek från medeltidens Sigtuna.

Lämna en kommentar