Runråd 124. Staffan Fridell: Krogstaristningen (U 1125)

Ristningen på Krogstastenen (U 1125) är mest känd för sin bild som föreställer en människoliknande figur med uppsträckta händer. Den är även ristad med två korta texter med den äldre 24-typiga runraden på varsin sida. På ena sidan står det sïainaʀ som sannolikt står för stainar. På andra sidan står det mwsïeij (samt åtminstone en runa till) vilket inte har kunnat tolkas. Detta bör rimligen bilda en syntaktisk enhet tillsammans med stainaʀ. Jag har nu ett förslag på hur man skulle kunna tolka mwsïeij som en form av lönnrunor baserade på futharkens ordningsföljd och indelning i tre ätter. Om det är riktigt, som brukar antas, att ï-runan i sïainaʀ är en lönnruna för t, så visar det att ristaren känt till futharkens ättindelning. Runstenen står i ett sannolikt samtida gravfält, vilket kan ha relevans för tolkningen av både runor och bild.

Distansdeltagande

Det är möjligt att följa Runrådet på Zoom på följande adress: https://uu-se.zoom.us/j/66402126410