Runråd 123. Per Stille: Adulrunor, rimerunor och ramerunor

Lokal är 16-2041 (Widmarkrummet) men Runrådet kan som vanligt också följas på zoom via länken https://uu-se.zoom.us/j/66402126410 (om tekniken fungerar).

Sammandrag

Johan Bure var övertygad om att runorna var en egen skrift som inte helt kunde förklaras utifrån andra skriftsystem. Utifrån de olika former som han kände (runstenar, runkalendrar) anade han att det måste finnas äldre ursprungligare former. För honom verkade det klart att detta äldre system måste vara grafiskt mer konsekvent. Här ska visas hur han i det befintliga materialet lyckades finna de former som ledde till hans Adulruna, ett sätt att med runor förstå världen.