INSTÄLLT! Runråd 125. Maja Bäckvall: Ett runologiskt triangeldrama

Inställt!

Runrådet är inställt p.g.a. sjukdom. Vi återkommer med ny tid

Torsdag den 25 april kl. 16.30-18.00 (OBS sen starttid) kommer Maja Bäckvall att hålla presentationen ”Ett runologiskt triangeldrama: U 293, U 294 och U Fv1972;172”. Lokal är Widmarkrummet (16-2041) men runrådet kan som tidigare också följas på zoom via länken https://uu-se.zoom.us/j/66402126410. Maja sammanfattar sin presentation på följande sätt:

De här tre runstenarna i Upplands Väsby hör definitivt ihop: de står nära varandra, är resta av medlemmar ur samma familj, och två av dem verkar dessutom vara gjorda av samma ristare. Ändå är det svårt att få klarhet i exakt hur de hör ihop. Familjeförhållandena visar på en sak, ristarattribueringarna på en annan, texten kanske på en tredje. Här kommer jag presentera olika sätt att tolka till synes motstridig information och föreslå en (möjligen spekulativ) lösning.