Runråd 126. Det fjortonde heldagsrunrådet: Erik Brate (1857–1924)

Tid: 2024-05-16, Hela dagen

DEN 1 APRIL i år är det exakt hundra år sedan runologen Erik Brate gick ur tiden. Detta vill vi uppmärksamma genom att ordna ett heldagsrunråd kring honom och hans runologiska verksamhet. Brate står nämligen som författare – ensam eller tillsammans med andra – till de tre första banden av Sveriges runinskrifter och det var tack vare hans trägna fältarbeten under i stort sett varje sommar i mer än tre decennier som detta arbete i huvudsak drevs framåt. Han var också en av de första runologer som tog hjälp av kameran för att dokumentera runstenar. Hans forskningsintressen inom ämnet var breda och omfattade exempelvis runradens ordningsföljd, metrik, personnamn, runristare, runkorsen på Isle of Man, kalenderrunor, Rökstenen och inskrifterna på Pireuslejonet.

Runverket inbjuder därför till en heldag med korta föredrag med anknytning till Erik Brate och hans verksamhet torsdagen den 16 maj vid Riksantikvarieämbetet i Stockholm. Den som är intresserad av att bidra ombeds skicka in en titel och några rader om innehållet till magnus.kallstrom@raa.se senast fredagen den 5 april. Vi räknar med inlägg på 15–20 minuter + 5 minuters diskussion.

Detaljerat program skickas ut kring den 10 april. Anmälan om enbart deltagande ska vara Magnus Källström tillhanda senast onsdagen den 3 maj.

Vid dagens slut kan den som är hugad följa med på en kortare vandring på Södermalm, där vi följer Erik Brate i fotspåren förbi ett par av hans bostäder och hans arbetsplats på Södra Latin, stannar till vid riksantikvarien J.G. Liljegrens grav (med tillhörande runsten) på Maria Magdalena kyrkogård innan vi avslutar med att uppsöka ett lämpligt vattenhål i närheten, förmodligen restaurang Stora Vikingen på Hornsgatan.

Väl mött i Stockholm i maj!