Runråd 48: Frands Herschend, James Knirk

Frands Herschend, Uppsala universitet: Urnordiska runinskrifter är sällan bara skrift – exemplet Hogganvik. Med en inledning av James Knirk, Universitetet i Oslo.

Lämna en kommentar