Runråd 60: Det femte heldagsrunrådet. Elisabeth Svärdström-kollokvium

Det är dags för nästa heldagsrunråd. Temat denna gång fokuseras på en framstående men kanske inte så känd runolog, Elisabeth Svärdström (1909-2007).

Anmälan till kollokviet sker via e-post till runforum (a) nordiska.uu.se

Ladda ned programmet som pdf

Program

10.00 Välkomnande
10.10 Helmer Gustavson Runforskaren Elisabeth Svärdström
11.00 Sonia Steblin-Kamenskaya Högstenagaldern och en ny rysk runamulett
11.35 Svante Fischer Nolebystenen (Vg 63)
12.15 Lunch (gemensam, på egen bekostnad)
13.15 Staffan Fridell Bautil – vad betyder det?
13.50 Michael Lerche Nielsen Västergötlands runesten og den jyske forbindelse
14.25 Magnus Källström Vad är det med Vadsbo? – Avvikare i den västgötska runtraditionen
15.00 Kaffepaus (på egen bekostnad)
15.25 Anne-Sofie Gräslund Västergötlands runstenar – om ornamentik och kronologi
16.00 Lise Bertelsen Nye betragtninger omkring korsmotivet på Västergötlands billedrunesten – udsmykket i de sene vikingetidsstile
16.35 Bensträckare
16.45 Patrik Larsson Till tolkningen av runföljden hragli (Vg 45)
17.20 Henrik Williams Ett par västgötska namnkrux – Vg 13 skuba och Vg 192 f(r)ua
17.55 Avslutning

Lämna en kommentar