Disputation

Kommande arrangemang

För närvarande är inga arrangemang planerade

Tidigare arrangemang

Tid Arrangemang
2016-05-14 10:00–12:00 Disputation Cecilia Ljung Stockholms universitet, Geovetenskapens hus, Stockholm Cecilia Ljung disputerar på avhandlingen Under runristad häll. Tidigkristna gravmonument i 1000-talets Sverige. Fakultetsopponent: Peter Carelli, Statens historiska museer Lokal: ...
2017-05-20 13:15–15:00 Disputation Sofia Pereswetoff-Morath Engelska parken, Ihresalen, Uppsala Sofia Pereswetoff-Morath disputerar på sin avhandling Vikingatida runbleck: Läsningar och tolkningar.