Runråd 119. Staffan Fridell: Maltstenens tolkning

Torsdag den 4 maj kl. 16.15-18.00 kommer Staffan Fridell att hålla presentationen ”Maltstenens tolkning”. Lokal är 16-2041 (Widmarkrummet) men runrådet kan som också följas på zoom via länken https://uu-se.zoom.us/j/66402126410 (om tekniken fungerar).

Sammandrag

Den stora och märkliga runsten som kallas Maltstenen hittades 1987 i Malts socken i södra Jylland. Till en början ifrågasattes ristningens äkthet, men numera anser nog alla att det är en tidigvikingatida runsten. Flera forskare har genom åren bidragit med pusselbitar till inskriftens tolkning: Karen Thuesen, Ottar Grønvik, Marie Stoklund, Lars Heltoft. Den första tolkningen som Karen Thuesen gjorde står sig till stora delar väl. En nyckelformulering i inskriften är: ’Kolfinn dolde glädjerunor’. Jag menar mig nu ha lagt ytterligare en pusselbit till inskriftens lösning genom att kunna visa vad som menas med detta. Den tolkning av Maltstenen som jag kommer fram till har som resultat dels att inskriften inte är riktigt så annorlunda och avvikande som man har trott, dels att språket i inskriften har en tydligt västnordisk prägel.