Runråd 120. Henrik Williams: Träliga runstenar – och ett försök att tolka DR 397 (DK Bh 48) Østerlarsker 1

Torsdag den 25 maj kl. 16.15–18.00 kommer Henrik Williams att hålla presentationen ”Träliga runstenar – och ett försök att tolka DR 397 (DK Bh 48) Østerlarsker 1”. Lokal är 16-2041 (Widmarkrummet) men runrådet kan som också följas på zoom via länken https://uu-se.zoom.us/j/66402126410 (om tekniken fungerar).