Runråd 118. Magnus Källström: Bland runormar och lönnrunor på Linga hed

Torsdag den 20 april kl. 16.15-18.00 kommer Magnus Källström att hålla presentationen ”Bland runormar och lönnrunor på Linga hed”. Lokal är 16-2041 (Widmarkrummet) men runrådet kan också följas på zoom via länken https://uu-se.zoom.us/j/66402126410 (om tekniken fungerar).

Sammandrag

Lingastenen (Sö 352) från Överjärna socken i Södermanland tillhör en av landskapets mest intresseväckande runstenar. Den kombinerar inte bara flera olika runsystem utan innehåller också många intressanta ornamentala detaljer, bl.a. ett motiv som har tolkats som en framställning av Tors fiskafänge.

Stenen, som sedan 1896 står på Skansen i Stockholm, har nyligen varit föremål för konserveringsåtgärder, vilket ledde till upptäckten av några detaljer i ristningen, som jag tidigare har presenterat i ett inlägg på K-blogg. Vid mitt runråd kommer jag givetvis att ta upp dessa, men jag vill framför allt diskutera läsningen och tolkningen av de runor som har funnits på stenens numera försvunna topp.

Läs mer om Lingastenen i Södermanlands runinskrifter och ta gärna del av Brates artikel Skansens runstenar i Meddelanden från Nordiska museet 1897. Om lönnrunorna på stenen, se även Bianchi 2010 s. 139 f. och Nordby 2018 s. 380 f.