Runråd 117: Staffan Fridell. Bidrag till tolkningen av Sparlösainskriften (Vg 119)

Tid: 2023-03-30, 16:15–18:00

Torsdag den 30 mars kl. 16.15-18.00 kommer Staffan Fridell att hålla presentationen ”Bidrag till tolkningen av Sparlösainskriften (Vg 119)”. Lokal är 16-0043 (OBS! inte det vanliga Widmarkrummet) men runrådet kan som också följas på zoom via länken https://uu-se.zoom.us/j/66402126410 (om tekniken fungerar). Staffan sammanfattar sin presentation på följande sätt:

Sammandrag

Sparlösastenen är en tidigvikingatida runsten vars text getts många tolkningar genom åren. De flesta forskare har inte kunnat låta bli att försöka tolka hela inskriften, vilket har resulterat i en blandning av insiktstfulla förklaringar och fantasifulla orimligheter. Stenens skador och textförluster gör att vi sannolikt aldrig kommer att kunna tolka och förstå hela inskriften. Jag närmar mig texten utifrån en hypotes om vilka personer som nämns i inskriften, deras benämningar, roller och relationer. Detta ger ett ramverk för textens struktur och en nyckel till en möjlig förståelse av dess syfte.