Cecilia Ljung, Stockholms universitet

Tid: 2012-10-24, 13:00–15:00

Cecilia Ljung, Stockholm: Tidigkristna gravmonument i 1000-talets Sverige
Plats: Institutionen för arkeologi och antikens historia, Stockholms universitet

Läs mer

Lämna en kommentar