Samtal om bildstenar

Isländska sällskapet bjuder in till samtal om svenska (mest gotländska) och danska bild- och runstenar. Dessa har ibland, med hjälp av Eddorna, använts som källor för nordisk mytologi. Finns förresten nordisk mytologi?
Mera konkret kan man fråga: Är den häst med åtta ben som förekommer på gotländska stenar samma häst som omtalas 400-500 år senare i Snorri Sturlusons Edda?
Vilken av de fem tolkningarna av Garda-kyrkas bildsten ska vi välja?

Heimir Pálsson ställer frågor och leder deltagarnas samtal.

LOKAL: Eng 16-2041 (Seminarierummet, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. Språkvetenskapligt centrum, Thunbergsv. 3 L.)
TID: Torsdag 27 september kl. 18.00

Varmt välkommen
Hälsar styrelsen för Isländska sällskapet

Läs mer

Lämna en kommentar