Alessandro Palumbo

Tid: 2012-09-24, 15:15–17:00

Ventilering av Alessandro Palumbos masteruppsats Gutarunor. Studie i runformernas bruk och utveckling på Gotland under medeltiden och reformationstiden

Opponent: Sonia Steblin-Kamenskaya

Rum: ENG 7-1013 (Uppsala universitet, Campus Engelska parken)

Lämna en kommentar