Disputation Alessandro Palumbo

Tid: 2018-04-28, Hela dagen

Alessandro Palumbo diputerar på sin avhandling Medeltida runor: En grafematisk och paleografisk studie av de svenska medeltida runinskrifterna

Lämna en kommentar