Arkeologiska studier kring Köpingsvik. Kalmar.

Tid: 2012-03-15, 09:00–17:00

Välkommen till ett öppet arkeologiseminarium i Kalmar!

Arkeologiska studier kring Köpingsvik
Seminarium till minne av Hella Schulze (1947–2010)
Plats: Sal E312, Nisbethska huset, Linnégatan 5, Kalmar
Arrangör: Kalmar Läns museum

Läs mer

Lämna en kommentar