Magnus Källström, Sällskapet Runica et Mediaevalia

Tid: 2012-04-11, 18:00

Föredragstitel: Forna runor i nya fynd
Sällskapet Runica et Mediæva
Föredraget äger rum i Stockholms medeltidsmuseums lokaler i samband med sällskapets årsmöte.

Läs mer

Lämna en kommentar