Sofia Pereswetoff-Morath: Hur hamnar björnar och grindvalar i ens forskning?

Tid: 2020-09-11, 13:00–14:30
Plats: Zoom

Fil. dr Sofia Pereswetoff-Morath, Inst. för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet: ”Hur hamnar björnar och grindvalar i ens forskning? Två runnålar från Sigtuna – två etymologiska problem.”

Abstract

Presentationen handlar om två bennålar från det tidigmedeltida Sigtuna. De har bägge runor som hittills har förblivit otolkade. Läsningen av runorna är inte problematisk, så presentationen fokuserar på etymologin och betydelseutvecklingen av två ord som är centrala i mina tolkningar av inskrifterna.

Föreläsningen äger rum på Zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65761904131

Läs mer på su.se/svefler/koll_nordisk_filologi.

Alla är hjärtligt välkommna

Lämna en kommentar