Runråd 121. Magnus Green: Boken Drömvist: litterärt tillämpad runologi i kunskapsförmedlingens tjänst

Lokal är 16-2041 (Widmarkrummet) men runrådet kan som vanligt också följas på zoom via länken https://uu-se.zoom.us/j/66402126410 (om tekniken fungerar).

Sammandrag

Drömvist blandar populärvetenskaplig fackbok med skönlitteratur på runor. Boken står på tröskeln att ges ut och kommer nu till hösten på LAVA förlag.

Detta runråd hålls i dubbelt syfte. I första och minsta hand (stora manusändring är det nämligen för sent för) för att välkomna kunniga deltagares rättelser och tankar om det medskickade förordet. I andra och största hand för att ge prov på vad vårt forskningsämne förmår i världen utanför lärosätet.

Jag kommer att redogöra för bokarbetets resa från hugskott till fullbordan, dess redan rönta framgångar samt bakomliggande mål att glänta på nya dörrar mellan akademin och yttervärlden. Ett sådant sätt som föredraget hoppas kunna påvisa är nyttan av att humanistiska ämnen erbjuder praktiskt tillämpbara kunskaper som ett led i att locka studenter och hävda sin plats i ett samhälle på vars skattepengar deras verksamhet bygger.