Runråd 107. Laila Kitzler Åhfeldt: Karlevistenens runor och latininskrift: analys av ristningstekniken

Tid: 2021-06-03, 16:15–18:00
Plats: Zoom

Kollokviet hålls digitalt på Zoom. Länk: https://uu-se.zoom.us/j/69443469186

Lämna en kommentar