Runråd 103. Magnus Källström: Några runben att bita i

Tid: 2020-05-28, 16:15–18:00
Plats: Zoom

Till tolkningen av Sl 53, Sl 70, Sl 74 och Sl 83 från kvarteret Professorn i Sigtuna

Zoom-möte. Meeting ID: 635 1245 4397.

Ladda ned Magnus Källströms stödpapper (ny version 2020-05-25)

Abstrakt

I Sigtuna stad har hittills påträffats mer än 120 runristade lösföremål, något som helt saknar motstycke i andra delar av Sverige. Fynden sträcker sig från slutet av 900-talet till början av 1200-talet och ger en unik möjlighet att studera det vardagliga runbruket och språkutvecklingen i övergången mellan vikingatid och medeltid. De allra flesta inskrifter finns dessutom på djurben, som är rester efter måltider, vilket gör att man kan räkna med att tiden mellan runristandet och depositionen i kulturlagren har varit förhållandevis kort. 

Sigtunas lösföremål var ett av Helmer Gustavsons många intresseområden och han studerade dem intensivt under mer än ett kvartssekel. Detta resulterade bland annat i presentationer i Nytt om runer  och flera grundliga artiklar i Situne Dei. Ambitionerna var att ge ut en bok med alla dessa inskrifter och som förarbeten skrev han separata artiklar om varje inskrift, som Runverket successivt har lagt ut på Riksantikvarieämbetets hemsida

Några Sigtunainskrifter har dock av olika skäl förblivit opublicerade. Vid mitt runråd tänkte jag presentera två av dessa och samtidigt ta upp ytterligare två inskrifter, där jag tror att det går att komma lite längre med läsning och tolkning.

Lämna en kommentar