Ninth International Symposium on Runes and Runic Inscriptions

Tid: 2022-06-14–2022-06-19, Hela dagen

Det nionde internationalla symposiet om runor och runinskrifter var planerat att genomföras 2–6 september 2020 på Akademie Sankelmark i närheten av Flensburg i Tyskland. Konferensen är uppskjuten till 14–19 juni 2022.

Konferensens tema är ”Funktionen runischer Schriftlichkeit 200 A.D. – 1500 A.D.: Textsorten und kulturhistorische Kontexte”.

Till konferensens webbsida.

Lämna en kommentar