Laila Kitzler Åhfeldt, Magnus Källström: Runornas Hemligheter – nya pusselbitar

Tid: 2014-09-27, 10:35–10:50

Forskartorget på Bokmässan i Göteborg.

Läs mer här.

Lämna en kommentar