ENES 106: Magnus Källström, Laila Kitzler och Marco Bianchi: Evighetsrunor – en forskningsplattform, tre forskningsuppgifter

Tid: 2019-02-06, 18:15–20:00

I projektet Evighetsrunor, som ska resultera i en digital forskningsplattform för Sveriges runinskrifter, utförs också tre riktade forskningsuppgifter: ”Medelpads runinskrifter”, ”Runbruk på Östersjöns öar” samt ”Otto von Friesen som runolog”.

Vid seminariet kommer vi framför allt att presentera dessa delar av projektet och ge några aktuella resultat.

Lämna en kommentar