Medeltidsseminariet i Stockholm

Tid: 2013-02-04, 16:00–18:00

Arrangör: Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet
Plats: Historiska institutionen, Stockholms universitet, sal D900
Program: Prof. Inger Larsson och fil. dr Ulrika Djärv presenterar Fornsvensk bibliografi och Svensk runbibliografi; Doc. Magnus Källström redogör för arbetet med Digitala Sveriges runinskrifter och presenterar några nyfunna runinskrifter.

Läs mer

Lämna en kommentar