Patrik Larsson föreläser för docentur

Tid: 2011-11-22, 10:15–11:00

Patrik Larsson föreläser för docentur i Nordiska språk

Ämne: Faktiska och fiktiva personnamn i det fornnordiska namnförrådet

Alla studenter och personal är välkomna

Lämna en kommentar