Runråd 87, det trettonde heldagsrunrådet: Projektet Evighetsrunor

Tid: 2018-04-27, Hela dagen

Det trettonde heldagsrunrådet ägnas åt projektet Evighetsrunor.

Projektet, som är finansierat av Riksbankens jubileumsfond och Vitterhetsakademien, har som syfte att skapa en plattform för runforskning på vilken Samnordisk runtextdatabas, Digitala Sveriges runinskrifter och arkivmaterial knyts samman och görs sökbara. Vidare ingår tre forskningsuppgifter i projektet: Medelpads runinskrifter, Runbruk på Östersjöns öar och Otto von Friesen som runolog.

Vid heldagsrunrådet kommer vi att presentera resultat från infrastrukturarbetet och forskningsuppgifterna och diskutera det vidare arbetet med databaser och gränssnitt.

Runrådet är öppet för alla intresserade. Närmare information om anmälan, program och lokal följer.

Lämna en kommentar