U 874 återfunnen!

U 874. Leitz och Hadorphs träsnitt i Bautil.

U 874. Leitz och Hadorphs träsnitt i Bautil.

Igår meddelade Upplandsmuseet på sin Facebooksida att runstenen U 874 blivit hittad i samband med schaktgrävningar vid Hagby kyrka. Stenen hade tidigare legat som tröskelsten i ingången till kyrkans vapenhus, men försvann i samband med rivningen av den gamla kyrkan på 1800-talet. På 1600-talet avbildades stenen av Rhezelius samt Leitz och Hadorph (i bl.a. Bautil).

Nu återstår en noggrann runologisk granskning av fyndet. Enligt en preliminär läsning av Magnus Källström avviker 1600-talsrunologernas teckningar inte nämnvärt från det man kan se idag. Han bekräftar också Elias Wesséns bedömning att stenen med all sannolikhet är ett verk av runristaren Fot.

Länkar

En kommentar på “U 874 återfunnen!

  1. Pingback: En Fot i Hagby och ett lyft för stenen - K-blogg - Riksantikvarieämbetets blogg

Comments are closed.