Helmer Gustavson blir hedersdoktor vid Språkvetenskapliga fakulteten

Helmer Gustavson vid fältrunologmötet på Gotland, 2007. Foto: Marco Bianchi (CC BY)

Helmer Gustavson vid fältrunologmötet på Gotland, 2007. Foto: Marco Bianchi (CC BY)

Helmer Gustavson har utsetts till hedersdoktor vid Språkvetenskapliga fakulteten. Han kommer att få ta emot sin nya värdighet vid vinterpromotionen i januari.

Helmer är en av världens skickligaste fältrunologer; hans skarpa ögon och tålamod vid mikroskopet är legendariska bland runologer. Han knöts redan under tidigt 1960-tal till Runverket vid Riksantikvarieämbetet och blev 1974 chef för detsamma. Under många år deltog han i publiceringen av ny- och återfynd av runinskrifter och i arbetet med korpusverket Sveriges runinskrifter. Helmer är också upphovsman till en lång rad vetenskapliga artiklar inom ämnet runologi. Till hans intresseområden hör bl.a. dalrunor, kalenderstavar, runbleck och frågor rörande runsk skriftkultur.

Läs också Uppsala universitets pressmeddelande

 

En kommentar på “Helmer Gustavson blir hedersdoktor vid Språkvetenskapliga fakulteten

Lämna en kommentar