Krav på Evighetsrunor

Marcus Smith sorterar lappar med idéer

Marcus Smith sorterar lappar med idéer

Den första januari börjar arbetet med projektet Evighetsrunor, som är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Uppsala runforum. Ett centralt syfte med projektet är att skapa en forskarplattform och ett nytt webbaserat gränssnitt för Samnordisk runtextdatabas.

Idag hade vi vårt första möte med projektets medarbetare och en referensgrupp bestående av forskare. Mötet gick ut på att samla önskemål och krav på forskarplattformen och strukturerades utifrån tre frågor:

  1. Hur söker vi i Samnordisk runtextdatabas idag?
  2. Hur använder vi sökresultaten?
  3. Vad önskar vi kunna göra på forskarplattformen?

Plattformen kommer att bli ett dynamiskt verktyg för olika typer av användare. Det ska bli möjligt att göra, spara och bearbeta avancerade runologiska materialinsamlingar, men den ska också tjäna som en runologisk portal för forskare i andra ämnen eller den intresserade allmänheten.

En kommentar på “Krav på Evighetsrunor

  1. Pingback: Runtydning på tunnelbanan - K-blogg - Riksantikvarieämbetets blogg

Comments are closed.