Återbesök vid Rökstenen får medel från VR

Rökstenen. Foto: Marco Bianchi (CC BY)

Rökstenen. Foto: Marco Bianchi (CC BY)

Per Holmberg, professor i svenska vid Göteborgs universitet, får ett bidrag från Vetenskapsrådet för sitt projekt Återbesök vid Rökstenen (eller, allittererande på engelska: Rök Runestone Revisited). I runologiska kretsar är Holmberg främst känd genom sin studie Svaren på Rökstenens gåtor: En socialsemiotisk analys av meningsskapande och rumslighet som har rönt stor internationell uppmärksamhet.

Läs projektets engelska abstrakt på The Rune Blog.