Finns Samnordisk runtextdatabas för Mac och Linux?

En av de vanligaste frågorna Uppsala runforum får är om Samnordisk runtextdatabas finns för Mac. Det korta svaret är nej.

Själva databasen är visserligen tillgänglig som plattformsoberoende text- och excelfiler (se punkt fyra på nedladdingssidan), men sökprogrammet Rundata finns bara för Windows. Som Linuxanvändare kan du testa att köra Rundata med hjälp av Wine. På Macen kan Rundata installeras i en virtuell Windowsmiljö, t.ex. med hjälp av Virtualbox (gratis), Parallels Desktop eller VmWare Fusion. Observera att kostnaden för operativsystemet tillkommer. En jämförelse av de tre virtualiseringsprogrammen finns här.

I framtiden kommer Samnordisk runtextdatabas att bli tillgänglig och sökbar via forskningsplattformen Evighetsrunor. I väntan på den kan vi tipsa om nedanstående inofficiella webbsidor med Samnordisk runtextdatabas.

Runinskrifter.net

Applikationen runinskrifter.net är utvecklad av arkeologen och programmeraren Marcus Smith. Den innehåller hela runtextdatabasen, men endast runristningarnas metadata, dvs. allt utom själva inskrifterna. Via http://www.runinskrifter.net/signum kan man klicka sig fram till den ristning man är intresserad av. Det som är intressant här är att det finns en koppling till Svensk runbibliografi (man kan alltså få en lista med litteratur om respektive ristning) och länkar till Kringla.

Visti

Applikationen Visti innehåller hela runtextdatabasen tillsammans med en enkel sökruta. Man kan dock inte göra några kombinerade sökningar.

GeoITkonsulten

Helen Grenler på GeoITkonsulten har utvecklat en avancerad GIS-applikation utifrån Samnordisk runtextdatabas.