Nytt projekt: Evighetsrunor

Riksantikvarieämbetet och Institutionen för nordiska språk har beviljats medel för projektet Evighetsrunor. Projektet ingår i Riksbankens jubileumsfonds och Vitterhetsakadiens gemensamma program Samlingarna och forskningen. Syftet är att bygga upp en digital plattform för runforskning, vars kärna består av Samnordisk runtextdatabas och korpusverket Sveriges runinskrifter. Till plattformen kommer även att knytas hittills opublicerat dokumentationsmaterial och originalkällor.

Arbetet med projektet kommer att påbörjas i januari 2017.

Läs mer på RJ:s webbplats