Runråd 85. Henrik Williams: Gammaltestamentliga runstenar?

Tid: 2018-02-01, 16:15–18:00

Frågan om det finns motiv från den hebreiska bibeln i bildframställningar på vikingatida runstenar har dryftats nyligen. Vid kollokviet diskuteras fyra kandidater för en sådan tolkning.

Lämna en kommentar