Versionshistorik

Aktuell version

Den allra senaste versionen av databasen är tillgänglig via söktjänsten Runor. Under vårterminen 2021 kommer databasen att genomgå en del redaktionella ändringar. Den som är beroende av en stabil databas använder med fördel vår gamla databas med klienten Rundata i ytterligare några månader. Rundata 3.1 och Samnordisk runtextdatabas 2014 laddas ner på http://www.nordiska.uu.se/forskn/samnord.htm

Alla versioner

Version Rundata Version Databas Datum Loggbok Nytt Antal ristningar1
Runor 2020 2020-12-03 Loggbok 7189
Rundata 3 & 3.1 2014 2014-09-02 Loggbok Nytt i Rundata 3.1  6751
Rundata 2.5 (zip) 2008 2008-12-03 Loggbok (pdf) Nytt i Rundata 2.5 6578
Rundata 2.0 (zip) 2004 2004-09-18 Loggbok (zip) 6430
Rundata 1.0 (zip) 2001 2001-12-21 Loggbok (pdf) 6081
Rundata 1.0 2000 2000-05 6081
Rundata 1.0 1998 1998-02 5951
Rundata ? 1997-09 1997-09 5957
Rundata ? 1997-01 1997-01 5868
Rundata ? 1991 1991 2421
Rundata 0 (zip) 1987 1987 2455

1 Källa Rundata 2.5 och tidigare: Jan Owe. ”Samnordisk runtextdatabas – hur kan den utvecklas?” Preprints to The 7th International Symposium on Runes and Runic Inscriptions, Oslo 2010. (pdf)