Nytt i Rundata 2.5

En ny version av programvara (version 2.5) och databas (version 2008) har släppts 2008-12-03 och rättats 2009-01-05 och 2009-01-14.

Databasen har utökats med många nya inskrifter och den befintliga informationen har rättats och kompletterats på otaliga punkter (se loggboken).

Ett axplock av nyheterna i programvaran:

  • När man startar programmet första gången får man upp en ”Licensdialog”.
  • En ny meny i programmet – Redigera. Där kan man kopiera, klippa ut, radera allt, söka och ändra teckensnitt.
  • Ny knapp – visa inskrifterna på en karta i http://www.eniro.se eller i programmet Google Earth – eller tryck på F6.
  • Ny funktion – skapa Google Earth-fil. Gör ett urval eller ange ett villkor och visa det du har valt ut i Google Earth.
  • Ny funktion – skapa GPX-fil. Gör ett urval eller ange ett villkor och skapa en GPX-fil för din GPS för utvalda inskrifter.
  • Ny funktion – Felrapport, rapportera fel via e-post.
  • Eventuella egna kolumner i RUNDATA.XLS-filen kommer med i ”Formatvalsmenyn” (förutom när man klickar på F2/Informationsknappen).
  • Ändrad fil – Rundata.ini, innehåller inställningar, bl.a. för webblänkar.
  • Ny hjälpfil – fungerar inte i Windows 95. För att hjälpfilen ska fungera i Windows Vista läs instruktionen i readme.txt.

En så här omfattande databas kan naturligtvis inte vara fullständigt felfri. Vi är därför tacksamma för rapporter om eventuella fel som upptäcks och om kompletteringar som du anser behöver göras. Sänd felrapporter till oss genom att använda knappen Felrapport i Rundata 2.5.