Nytt i Rundata 3.0/3.1 och SRD 2014

En ny version av (version 2014) kom ut 2014-09-02. Sökprogrammet Rundata släpptes 2014-09-02 (version 3.0) och 2015-05-19 (version 3.1).

Databasen har utökats med många nya inskrifter och den befintliga informationen har rättats och kompletterats på otaliga punkter.

Ett axplock av nyheterna i programvaran och databasen:

  • Ny knapp – visa litteratur i Svensk runbibliografi – eller tryck på F7.
  • Nya fält i databasen: Kommun, Materialtyp och Alternativt signum. Samtidigt har fältet Material/Föremål delats upp i två fält.
  • Vid val av signum får man upp en lista med förslag på signum.
  • Motsvarande funktion finns vid sökning av Plats, Socken, Härad, Kommun, Ristare, Korsform, Stilgruppering, Material m.m.
  • I dialogrutorna för ordvillkor och urvalsvillkor kan man markera ”Sök direkt” och direkt starta sin sökning.
  • Sina sökresultat kan man välja att visa i Google Earth eller Google Maps, alternativt t.ex. spara som CSV- och Shape-filer.

Läs mer om nyheterna i loggboken som följer med Rundata.

En så här omfattande databas kan naturligtvis inte vara fullständigt felfri. Vi är därför tacksamma för rapporter om eventuella fel som upptäcks och om kompletteringar som du anser behöver göras. Sänd felrapporter till oss genom att använda knappen Felrapport i Rundata 3.0.