Sö 91 Tidö återfunnen!

Sö 91. Johan Peringskiölds träsnitt från 1686, publicerat i Bautil.

Vid arbetet med en ny gång- och cykelväg mellan Skiftinge och Sundbyholm i Eskilstuna kommun påträffades en stor sten. Lyckligtvis hade en cyklist som passerade förbi några dagar senare ögonen med sig och upptäckte att stenen var ristad. Hela händelseförloppet beskrivs i Eskilstuna-kuriren, som var först med att rapportera om fyndet.

Riksantikvarieämbetets runolog Magnus Källström kände genast igen stenen från litteraturen. Det rör sig med all säkerhet om runstenen Sö 91 vid Stora Tidö. Ristningen har varit känd för forskningen sedan andra hälften av 1600-talet. Den nämns i Rannsakningarna 1667–1684 och i Johan Peringskiölds handskrivna anteckningar från de antikvariska undersökningarna i Södermanland år 1686. Vid det tillfället tillkom även den hittills enda kända avbildningen av runristningen: träsnittet som är publicerat i Johan Göranssons Bautil från 1750. Förmodligen ganska kort efter Peringskiölds besök i Eskilstunatrakten förkom stenen.

Läs mer

Här samlar vi länkar med information om fyndet i omvänd kronologisk ordning. Listan uppdateras fortlöpande.

En kommentar på “Sö 91 Tidö återfunnen!

  1. Pingback: Den återfunna Sö 91 – Runbloggen

Comments are closed.