Två runologer får pris

Jan Owe vid fältrunologmötet 2007 i Visby. Foto: Marco Bianchi (CC BY).

Vid sitt traditionella högtidssammanträde den 6 november premierar Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur två runologer för sina värdefulla insatser inom ämnet: Jan Owe och Sonia Pereswetoff-Morath.

Jan Owe tilldelas ett pris ur Kungl. Gustav Adolfs Akademiens fond för svensk folklivsforskning ”för [sitt] betydelsefulla bidrag till runologin, inte minst hans ovärderliga datatekniska bistånd till den internationellt uppskattade Samnordiska runtextdatabasen.” Jan har under många år svarat för den tekniska och redaktionella utvecklingen av Samnordisk runtextdatabas. På bilden sitter han vid fältrunologmötet i Visby år 2007 och för in ändringar i den version av runtextdatabasen som skulle släppas året efter.

Sonia Pereswetoff-Morath tar emot ett pris ur Torsten Janckes minnesfond med motiveringen: ”För hennes nyskapande insatser inom runologin manifesterade i avhandlingen Vikingatida runbleck. Läsningar och tolkningar, där ett synnerligen komplicerat material redovisas och framgångsrikt tolkas.” Sonia disputerade våren 2017 vid Institutionen för nordiska språk i Uppsala. Hennes avhandling kan läsas i DiVA. Bilden vi har valt är taget vid fältrunologmötet i Trondheim i september 2018. Efter en besvärlig vandring i regn genom sly och lera undersöker Sonia Skrivarberget vid Ystinäs i närheten av Trondheim.

Sonia Pereswetoff-Morath undersöker Skrivarberget vid Ystinäs i Norge. Foto: Marco Bianchi (CC BY), 2018.