Ett runstensfragment vid Lena kyrka

Ett litet kalkstensfragment med runor hittades vid renoveringen av Lena kyrka norr om Uppsala. Inskriften lyder …anua…. Vad det betyder är svårt att säga med visshet. Arkeologerna vid Upplandsmuseet menar att fragmentet kan vara en del av U 1028 som står i vapenhuset i samma kyrka. Eftersom U 1028 verkar vara rest efter en utlandsfarare skulle det nu funna fragmentet kunna utgöra en del av nekrologen ’[h]an va[rt död i] …land’.

Stenen kommer att undersökas av Magnus Källström vid Riksantikvarieämbetet. Vi uppdaterar denna sida som vanligt med nyheter om fyndet.

Läs mer

Här samlar vi länkar med information om fyndet i omvänd kronologisk ordning. Listan uppdateras fortlöpande.

En kommentar på “Ett runstensfragment vid Lena kyrka

  1. Pingback: Runfynd från Lena del 1 - K-blogg - Riksantikvarieämbetets blogg

Comments are closed.